Beslag av kamera

2010-04-09 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Jag undrar om polisen får har rätt att ta en kamera i beslag, om det är troligt att visar ett brott eller kan ha betydelse i utredning av ett brott (t.ex identifikation), eller om en kamera och filmen däri kan skyddas av YFL eller annan lag?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

I 27 kap rättegångsbalken (RB) återfinns bestämmelserna om beslag. Rättegångsbalken finner du här: här

Om förutsättningarna för beslag enligt 27 kap RB är uppfyllda har polisen rätt att ta din kamera med film i beslag.

Om föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott kan föremålet tas i beslag enligt 27 kap 1 § RB. En förutsättning för att föremålet kan tas i beslag är att det föreligger misstanke om brott. Misstanken behöver inte vara riktad mot viss person och föremålet kan tas i beslag oavsett om den innehas av en misstänkt eller icke misstänkt person. Vad gäller beslag av kamera kan reglerna tillämpas på alla typer av brott. Ytterligare två fall då föremål kan tas i beslag är då föremålet skäligen kan antas vara avhänt någon genom brott och då föremålet skäligen kan antas vara förverkat på grund av brott.

Enligt 27 kap 4 § 1 st RB får beslut om beslag fattas av samma person som utför husrannsakan eller annan tvångsåtgärd. Enligt andra stycket samma paragraf ska föremål som påträffas i annat fall kunna tas i beslag endast efter beslut av förundersökningsledaren eller åklagaren. En polis har, utan att sådant beslut fattas, rätt att beslagta föremål om det är fara i dröjsmål. Polisen ska då enligt tredje stycket anmäla beslaget skyndsamt till förundersökningsledaren eller åklagaren som har att pröva beslaget. Beslag sker under en tillfällig period och du som ägare av föremålet berövas därmed inte helt från rätten till föremålet.

Med vänliga hälsningar

Disa Rodhe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (425)
2020-05-31 När kan polisen göra husrannsakan?
2020-05-18 Förundersökning
2020-05-03 Vad gäller när åklagaren ska besluta om åtal?
2020-04-30 När får man göra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (80668)