Överlåtelse av hyresrätt till närstående

2010-04-11 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har bott i en hyreslägenhet i 15 år och min 25 åriga son funderar på att flytta in. Jag vill egentligen överlåta hela lägenheten till honom om det går. Går det att genomföra?
SVAR
Hej!Den enklaste lösningen på din fråga är utan tvekan att komma överens med hyresvärden att din son tar över kontraktet, vilket vanligen inte bör vara några problem. Skulle emellertid hyresvärden, av en eller annan anledning, motsätta sig detta finns genom hyreslagen två möjligheter att ändå få igenom en överlåtelse.Den första regleras i 34 § hyreslagen (se här). Där ges en rätt att överlåta ett hyreskontrakt till en närstående, men det krävs då bland annat att man varaktigt har bott tillsammans och dessutom haft gemensamt hushåll. Exakt hur lång tid ”varaktigt” är kan skilja sig lite från fall till fall, men man brukar tala om en gräns på ca 3 år, så för att gå denna väg skulle din son alltså få flytta in och bo tillsammans med dig under nämnda period för att ni skulle uppfylla detta krav.Det andra alternativet återfinns i 35 § (se här) hyreslagen och rör istället ett så kallat lägenhetsbyte, dvs en rätt för dig att överlåta ditt kontrakt som en del av ett byte där syftet är att du ska få en annan bostad. Även här finns dock en rad villkor som måste vara uppfyllda. Bland annat måste du visa att du har så kallade ”beaktansvärda skäl” att genomföra bytet. Detta kan vara om du måste hitta en bostad på en annan ort, pga försämrad hälsa behöver en mer behovsanpassad lägenhet eller pga försämrad ekonomi behöver en billigare lägenhet.Av frågan verkar det dock inte som att du kommer att överta din sons tidigare bostad (alltså inget byte), och i sådana fall är denna väg inte aktuell.Då inget av dessa alternativ verkar riktigt tillämpligt i ditt fall, rekommenderar jag som sagt starkt att försöka inhämta din hyresvärds samtycke till överlåtelsen. I de flesta fall brukar det inte vara några problem och i sådana fall finns ingenting som hindrar att din son tar över lägenheten.Tilläggas bör slutligen att för att utnyttja något av de två alternativen i 34-35 §§ ovan (se här) får du, när villkoren är uppfyllda, ansöka om tillstånd till överlåtelsen hos hyresnämnden. Detta är viktigt att komma ihåg, för skulle du ensidigt genomföra överlåtelsen utan vare sig hyresvärdens eller hyresnämndens tillåtelse, kan hyresvärden säga upp ditt kontrakt för förverkande (detta framgår av 42§ 1st 3p hyreslagen, se här).Vänligen
Carl-Henrik Brännberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)