Uppsägning av hyresrätt

2010-04-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Vi hyr idag ett en enfamiljshus och har gjort så i 5 år. Vi har ett hyresavtal utan tidsbegränsning och med tre månaders uppsägningstid. Nu ska de som hyr ut till oss sälja huset vilket leder till några frågor. a) Hur stark är vår besittningsrätt; har vi rätt att fortsätta hyra huset om vi önskar? b) Om de inte säger upp oss innan de säljer, hur lång uppsägningstid kan vi kräva innan de nya ägarna får tillgång till huset? c) Vilka krav kan vi ställa i samband med visning av huset? Får ägaren visa huset när och hur han vill?
SVAR
Hej!

Eftersom det här är fråga om hyra av bostad är Hyreslagen, HL, tillämplig. I detta fall har ni uppenbarligen ett hyresavtal utan tidsbegränsning. För att avsluta ett sådant avtal krävs uppsägning. Detta framgår av 3 § HL, se här. Enligt den så kallade besittningsrätten har hyresgästen oftast rätt till förlängning av hyresavtalet. Vissa undantag finns dock. Vilka dessa undantag kan vara anges i 46 § HL, se här. I detta fall vill din hyresvärd sälja huset. Detta innebär att 10 punkten, alternativt 5 punkten, i denna paragraf skulle kunna vara aktuell vilket därmed innebär att ni inte har rätt att fortsätta hyra huset även om ni så önskar.

Angående uppsägningstid anges i 4 § HL, https://lagen.nu/1970:994#K12P4S1, att man då det gäller hyra av bostad minst har rätt till tre månaders uppsägningstid räknat från det månadsskifte som inträffar närmast efter den dag uppsägningen gjordes. Har ni i ert hyresavtal kommit överens om en längre uppsägningstid gäller istället den tiden.

Din fråga om hyresvärdens rätt att företa visning av huset får besvaras utifrån de bestämmelser som finns rörande hyresvärdens rätt att få tillträde till uthyrningsobjektet. Hyresvärden har inte rätt att få tillgång till huset under vilken tid han eller hon önskar då ni fortfarande är hyresgäster. Här har hyresvärden istället en skyldighet att ta kontakt med er för att tillsammans med er bestämma under vilka dagar det passar för visning.

Vänliga hälsningar
Ulrika Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)