Förundersökningens offentlighet

2010-05-12 i Förundersökning
FRÅGA
Om jag erkänner mitt ev. brott och godkänner mitt ev. straff blir då fortfarande min förundersökning allmänt tillgänglig? Vad kan jag göra för att en förundersökning ej blir allmänt tillgänglig?
SVAR
Enligt 18:1 Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål om det kan antas att innehållet i den skulle skada rättegången om det blev offentligt. Denna sekretess bryts dock när åklagaren har väckt åtal vid domstol.

Undantag från detta kan göras i speciella fall, t.ex. i mål om sexualbrott mot barn. I normalfallet är dock rättegången och alla handlingar i målet offentliga.

Du har således normalt ingen möjlighet att hålla förundersökningen hemlig.

Frida Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (497)
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Alla besvarade frågor (88490)