Ersättningsskyldighet för skada i hyresrätt

2010-05-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har nyligen (mars 2010) flyttat ut från en hyresrätt som jag har bott i sedan 2004. Vid besiktningen upptäcktes en skada i tapeten som jag blev upplyst om att jag skulle bli ersättningsskyld för. Jag hade satt upp en självhäftande kabelkanal på mitt på väggen som, när vi tog ner den, drog med sig bitar av tapeten. Det rör sig om 50-70 cm, ett par centimeter brett på en våd. Igår fick jag fakturan som är på drygt 1700:-. För mig låter det orimligt mycket pengar, kan de kräva så mycket? Rummet tapetserades om 2004. I övrigt var lägenheten i bra skick, denna skada var det enda som noterades utöver det som redan fanns när jag flyttade in.
SVAR
Hej,

Hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (hyreslagen), den kan du hitta här här

Enligt 24 § hyreslagen har hyresgästen vårdplikt då denne bor i lägenheten, hyresgästen har oftast inte rätt att utan hyresvärdens samtycke göra några större ingrepp?. Skada som uppkommer på lägenheten är hyresgästen skyldig att ersätta om de orsakats genom vållande eller oaktsamhet. Hyresgästen svarar dock inte för skador som uppkommit genom olyckshändelser eller sådana skador som kan sägas utgöra normal förslitning.
Huruvida du är ersättningsskyldig eller ej beror således troligtvis på om skadan kan ses som normal förslitning eller ej. En bedömning av detta får i regel göras i det enskilda fallet.

Det är svårt att bedöma ersättningens storlek utifrån uppgifterna i frågan. Det kan dock nämnas att uttrycket ”all skada” (24 § hyreslagen) inte enbart avser reparationskostnader utan även eventuella följdskador. Således kan ett ersättningskrav komma att även avse sådana följdkostnader som tex uteblivna hyresintäkter etc.

Du kan hitta mer information på hyresnämnden hemsida www.hyresnamnden.se


Med vänlig hälsning,


Hanna Rehn
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)