Uppsägning av hyresavtal innan tillträdes- och kontraktsdatum

2010-06-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Har skrivit på ett hyreskontrakt med inflyttning och kontraktsdatum 1 oktober. Vill dock säga upp kontraktet redan nu och undrar om uppsägningstiden på 3 månader räknas från dagens datum eller 1 oktober.
SVAR
Hej,
Vad som gäller för hyresavtal skiljer sig åt beroende på om det är ett hyresavtal för bestämd tid eller obestämd tid (tillsvidareavtal). Så som du formulerat din frågeställning tyder det mesta på att det rör sig om ett tillsvidareavtal för en bostadslägenhet. För sådana avtal gäller en uppsägningstid på 3 månader om inget annat avtalats. För hyresgästens del gäller dock alltid en uppsägningstid på tre månader, detta framgår av 12 kap. 4§ och 5§ Jordabalken.

Lagen tar fasta på själva avtalet vilket innebär att eftersom kontraktsdatumet är den 1:a oktober detta också är datumet då din hyrestid, och därmed även uppsägningstid, börjar löpa. Innan dess har du ju inte tillgång till lägenheten och någon egentlig hyrestid har inte påbörjats. Således anser jag att du inte har någon möjlighet att säga upp kontraktet redan nu utan får vänta tills tillträdes- och kontraktsdatumet.

Ett alternativ är självfallet att kontakta hyresvärden och höra om denna är villig att gå med på en annan lösning. Eventuellt har denna en hyresgäst som står i kö eller dylikt. Du har dock inget stöd av lagen för att säga upp kontraktet innan den 1:a oktober. Du kan läsa mer här.

Lycka till!
Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir Ingolfsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)