Arvsrätt särkullebarn

2010-06-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Är "särkullbarn" och har fått 25% av hela boet när mamma dog. Styvpappan är nu borta, (de var gifta). Hur mycket jag nu rätt till? Enl. omskrivet testamente av styvpappan har jag fått min arvslott. Har jag rätt till uppräkning av värdet, det rör sig om c:a 15 år.
SVAR
När två personer är gifta och den ena dör och denne har särkullebarn (utomäktenskapliga barn) frångås huvudregeln i 3:1 Ärvdabalken om att maken ska få hela kvarlåtenskapen. Då har särkullebarnet rätt till sin arvslott om det inte är så att särkullebarnet frånsäger sig rätten till arvslotten.

Arvslottens storlek beror på hur många barn den avlidne hade. Om han hade 4 barn ska varje barn få 25% var av kvarlåtenskapen. Om så är fallet för dig har du fått det som rätteligen tillhör dig, men jag tolkar din fråga som att du vid din mors bortgång fick 25% av kvarlåtenskapen och frånsade dig rätten till resterande del till förmån för din styvfar.

Om du har frånsagt dig rätten till en del av arvet har du rätt till en del av din styvfars kvarlåtenskap. Enligt 3:2 Ärvdabalken ska, om det finns bröstarvingar till den först avlidne maken (vilket du är) hälften av kvarlåtenskapen tillfalla dessa. Om man, såsom i ditt fall, redan fått en del av kvarlåtenskapen ska denna del avräknas från hälftendelningen.

Enligt 3:2 Ärvdabalken får inte den efterlevande maken genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar.

Av kvarlåtenskapen ska du således få den del du är berättigad till (beroende på hur många syskon du har). Om kvarlåtenskapen har ökat i värde kan denna ökning tillfalla din styvfar om det går att visa att det beror på dennes förvärsarbete eller tillkommit genom arv, gåva eller testamente (3:4 Ärvdabalken). Annan ökning av värdet kommer att ingå i fördelningen av kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen har minskat väsentligt kan du komma att kompenseras för detta.

Du har rätt till din andel av kvarlåtenskapen, och på denna kommer ingen uppräkning att göras. Dock kommer som sagt den värdeökning som skett av egendomen bli del av kvarlåtenskapen som du ska dela på.
Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97307)