Rätt att häva köp p g a dröjsmål?

2006-08-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej Jag beställde en båt i våras som skulle levereras mellan 15-20 juni. Den kom till säljaren för leverans igår den 8 augusti. Vi vill häva köpet men enligt avtalet som vi skrev på i samband med köpeskillingen om 10% står det att vi först efter en månads försening har rätt till nedsättning av priset med tusen kronor om dagen, dock max 30 tusen. Därefter har vi rätt att häva köpet, dvs 2 månader efter utsatt leveransdag. Kan vi på något sätt häva köpet då vi pga förseningen inte längre har något behov av båten?
SVAR
Förutsatt att du beställde båten i egenskap av konsumet och att säljaren är näringsidkare gäller konsumentköplagen mellan er.

Konsumentköplagen är enligt 3 § tvingande i den bemärkelsen att avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga mot konsumenten än villkoren i lagtexten är utan verkan.

Det är alltså fråga om ett dröjsmål från säljarens sida.
I 9 § stadgas att ett sådant dröjsmål föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida.

Enligt 13 § får köparen häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom. Att man inte längre har någon användning för varan torde vara ett sådant skäl.

Vidare nämns dock i samma bestämmelse:

"Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och säljaren insåg eller borde ha insett detta."

I en sådan situation blir det alltså svårare att häva köpet innan den avtalade tidpunkten eftersom säljaren måste ha insett att syftet med ditt köp helt förstörts genom dröjsmålet.

Sara Edström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93141)