Omtapetsering i hyresrätt

2010-07-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Vi har åstadkommit ett överslitage på tapeter i huset vi hyr. Tapeterna är 8 år, hyresvärden kräver att vi skall stå för arbetskostnad och han för materialkostnad, kan han kräva detta? Eller är det så att vi betalar för livslängden som är kvar på tapet plus denna del i arbetskostnad?
SVAR
Hej!

Vad som gäller vid hyresförhållanden är reglerat i 12 Kap Jordabalken.

Följande framgår av 12 kap 15 § st 2 JB:
”Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, ska hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Detta gäller dock inte, om något annat har avtalats…”

Vad som är att se som skäliga tidsmellanrum är enligt praxis varierande. Av lagkommentaren framgår att ”Tiden för den normala förslitningen varierar med hänsyn till bl.a. lägenhetens och familjens storlek. Det sedvanliga tidsintervallet vid målning och tapetsering har kommit att bli alltmer utsträckt och är i dag uppåt ca 14 år”

Av 12 kap 24 § JB framgår att ”Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Har ni har stått för överslitage på tapeterna så de har "förstörts", så kan hyresvärden kräva ersättning för omtapetsering. Ni skulle dock kunna försöka förhandla med hyresvärden om att ni ska stå bara för halva arbetskostnaden, eftersom tapeterna byts efter ungefär halva sin normala livslängd i ett hyresförhållande.

Jag råder er till att titta i ert hyresavtal om en sådan situation som uppkommit reglerats på något sätt där.

Löser det sig inte så kan ni vända er till hyresnämnden.

Med vänlig hälsning,

Malin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)