Condictio Indebiti(felaktig löneutbetalning) 2

2006-08-11 i Övrigt
FRÅGA
Min förra arbetsgivare (Telia) kräver mig nu på 60 000 kr, då de felaktigt betalt ut dessa pengar under 6 månaders tid, då de tydligen missat att jag inte längre är anställd hos dem. Jag har inte fått någon lönespecifikation eller information om något av dessa pengar. Jag har utgått från att pengar på mitt konto var korrekt insatta av andra anledningar och uppdrag helt skilda från telia. Jag har läst föregående frågor kring "condictio indebiti" som besvarats här. men vad tycker ni om fakta i mitt fall? är detta något jag ska gå vidare med? och hur gör jag isåfall? hur fungerar AD jämfört mot "brotts rättegångar" m.m ? Jag har kontakt mitt fack (SIF) om detta, men min ombudsman där känner överhuvudtaget inte till "condictio indebiti" och rättspraxis däromkring, utan vill att jag ska betala tillbaka. känner i nuläget att jag har aldeles för dålig kunskap om hur rättsväsendet fungerar för att våga ta strid i detta.
SVAR
Hej!

Huvudregeln i den uppkomna situationen är att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka vad han betalat för mycket. Detta enligt principen att part inte kan kan grunda rätt till vad som utgivits till honom av misstag.

I rättspraxis har dock utbildats en regel att arbetsgivaren förlorar denna rätt om arbetstagaren i god tro mottagit och förbrukat/inrättat sig efter det felaktigt utbetalade beloppet.

Huruvida kravet på förbrukande/inrättande gäller eller ej är ovisst. Domstolarna ger sig i varje fall inte på att pröva om arbetstagaren sparar lönen eller redan förbrukat denna.

Med god tro menas att arbetstagaren varken insåg eller bort inse att betalningen var felaktig. Detta kommer att bli själva knäckfrågan. Insättningar på 60 000 under 6 månader är troligen något som i normalfallet bör upptäckas av en person med normalgod kontroll på sina bankmedel. Om du av någon anledning haft andra större, likartade månatliga insättningar försvårar detta självklart möjligheten att upptäcka de felaktiga utbetalningarna.

Det kan även vara avgörande hur länge arbetsgivaren väntat med sin återbetalningskrav eller krav på korrigering. Härav följer att den som får ett belopp utbetalat till sig av misstag inte kan göra gällande att han skall få behålla pengarna om misstaget uppdagas tämligen omedelbart. Han har ju då inte hunnit inrätta sig. (Se rättsfallen NJA 1970 s.539 och 1994 s.177)

Personligen tror jag inte en arbetstagare kan anses varit i god tro under rådande förutsättningar om inte denna har starka skäl till att inte upptäcka de felaktiga utbetalningarna. Om inte annat bör utbetalningar av denna storlek föranleda att arbetstagaren närmare granskar var pengarna kommer ifrån.

Om du trots allt anser dig varit i god tro och tror att du kan styrka detta föreslår jag att du tar kontakt med Telia och berättar att du i god tro mottagit pengarna och att du inrättat dig efter detta.

Om du inte anser dig betalningsskyldig så protestera genom att skicka ett daterat brev. På så vis finns dina invändningar dokumenterade. Ange de sakliga argument som talar för att du inte är återbetalningsskyldig.

Om Telia anser att du är återbetalningsskyldig kan de gå till Tingsrätten som får göra en bedömning av om du varit i god tro och har inrättat dig. Om TR kommer fram till att så ej är fallet kommer du att bli återbetalningsskyldig.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)