Förverkande av hyresrätt pga av slarv med betalning

2010-08-10 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag hyr ut min lägenhet i andrahand. I kontraktet har vi skrivit att uthyrningen gäller under ett år framöver. Vi har inte skrivit någonting om uppsägning av kontraktet i förtid. Min hyresgäst betalar inte in hyran i tid. I kontraktet har vi skrivit att senast den 27:e varje månad ska pengarna vara på mitt konto. Idag är det den 8:e augusti och jag har fortfarande inte fått in pengar för hyran. Hur går jag tillväga för att få ut honom ur min lägenhet? Får jag lov att "bryta" vårt kontrakt tidigare eftersom han inte betalar hyran?
SVAR
Hej!

I och med att det är fråga om ett avtal där en lägenhet upplåts till nyttjande gentemot ersättning är hyreslagen tillämplig. Detta framgår av 1 § Hyreslagen (HL), se här. Ni har uppenbarligen avtalat om att hyresförhållandet skall löpa på bestämd tid, under ett år. Huvudregel som gäller är därmed att hyresförhållandet upphör efter detta år förflutit, jämför 3 § 2 st. HL, här.

I ditt fall har dock hyresgästen misskött sig. Att inte erlägga hyra i tid är allvarligt. Betalas inte hyran en vecka efter det att hyran har förfallit till betalning är hyresrätten förverkad. Du som hyresvärd kan därför ha rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid. Detta framgår av 42 § 1 p. HL, här.

Då en hyresvärd önskar säga upp en hyresgäst på grund av bristande hyresbetalning finns en rad skyddsregler till förmån för hyresgästen man som hyresvärd måste rätta sig efter. Det du ska börja med är att upplysa hyresgästen om att hyresrätten är förverkad men att den kan återvinnas om hyran erläggs inom tre veckor från att denna underrättelse sker. Det är säkrast att personligen överlämna uppsägningen till hyresgästen eftersom återvinningsfristen börjar gälla efter det att hyresgästen delgivits meddelande om denna. Underrättelsen skall dessutom innehålla en tydlig förklaring till varför hyresrätten är förverkad, det vill säga med anledning av att hyran ej erlagts, vilka månader det gäller samt hur stor skulden nu är. Samtidigt ska du som hyresvärd även sända ett meddelande om uppsägning till socialnämnden. Detta skall göras för att nämnden skall ges möjlighet att gripa in och därmed kunna hindra att avhysning sker.

Betalar hyresgästen innan fristen om tre veckor löpt ut är hyresrätten återvunnen. Avhysning kan därmed ej ske. Samma gäller i det fall socialnämnden påtar sig betalningsansvaret inom treveckorsperioden eller i det fall hyresgästen varit förhindrad att betala sin hyra på grund av sjukdom. Dessa undantag framgår av 44 § HL, se här.

Vänliga hälsningar


Ulrika Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)