Fettfläckar på tapet

2010-09-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag kommer flytta ut från mitt studentrum i början på nästa år 2011. Det jag undrar över är fettfläckarna som uppstått vid sängen. Rummet är ganska litet, 13kvm, så det är ganska naturligt då att sängen måste stå med både lång och kort sida mot väggen. Haft rummet sen november 2007 och det blev omtapetserat i början på 2008. Kommer jag anses ha skadat rummet eller är det normalt slitage?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Regler angående en hyresgästs rättigheter och skyldigheter finns i kapitel 12 i jordabalken (JB), se här.

Du som hyresgäst har skyldighet att väl vårda den lägenhet som du hyr, se 12 kap 24 § JB. Denna s.k. vårdplikt innebär att ett aktsamhetskrav åvilar dig som hyresgäst. Har försämring av lägenhetens skick uppkommit på grund av vårdslöshet har du att svara för försämringen. Hyresvärden har å sin sida en underhållsskyldighet. Enligt 12 kap 15 § är det hyresvärdens skyldighet att alltid svara för förslitning till följd av normalt slitage i lägenheten. Försämring som uppstått på grund av ålder och bruk, dvs. normalt slitage, faller inom hyresvärdens ansvarsområde.

Förekomsten av fettfläckar på tapeter är något som i domar från tingsrätterna har ansetts som onormalt slitage och som därför hyresgästen har varit skyldig att ersätta. I avsaknad av ett vägledande avgörande från högre instans i denna fråga, finns dock utrymme att argumentera för den motsatta uppfattningen.

Jag kan tyvärr inte med full säkerhet säga om du kommer att bli ersättningsskyldig eller inte, det beror givetvis på hur pass stora fläckarna är och hur din hyresvärd väljer att agera.

Lycka till!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)