Fel i fastighet

2006-08-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har köpt en fastigehet via mäklare. 1 vecka efter köp upptäcker vi av en händelse att fastigheten står på instabil mark Området visar sig ha otillräcklig stabilitet (brant slänt). enligt utredning från kommunen bör fastigheten flyttas alt. slänten åtgärdas. Varken säljare eller mäklare har påtalat för köparna om detta dolda fel. trots att denna fråga kring stabilitet har ställts vid kontraktsförhandlingar. Det visar sig att mäklaren gjort värdering åt kommunen för att kommunen skall söka pengar för åtgärder av slänt alt. flytta fastighet. Vad säger lagtexten. Vem har varit försummlig. vad göra
SVAR
Hej.

Reglerna kring fel i fastighet återfinns i Jordabalken 4:19 och framåt (se här). Felet i fastigheten är enligt mig ett faktiskt fel enligt JB 4:19. Som huvudregel finns det en plikt för köparen att undersöka fastigheten innan köpet. Undersökningspliktens omfattning bestäms bl.a. av fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (JB 4:19 andra stycket).

Om säljaren har gjort en utfästelse om en egenskap så behöver köparen inte i sin tur undersöka uppgiften. Men det krävs mer preciserade uppgifter för att en utfästelse ska vara gjord, mer allmäna uttalanden räknas inte. Om du specifikt frågat om fastighetens stabilitet och fått till svar att den är god finns en möjlighet att säljaren gjort en utfästelse.
Om det är fråga om ett dolt fel, vilket du gör gällande vågar jag inte svara på. Ett dolt fel är ett fel som du inte bort räkna med eller inte bort upptäcka vid en undersökning. Säljaren har även ett visst ansvar att lämna uppgifter som han borde varit medveten om samt borde förstått varit viktiga för köparen.

Du bör dock meddela säljaren snarast att fel föreligger i enlighet med reklamationsreglerna i JB 4:19 a.

Mvh/
Jonas Forsén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2114)
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?
2022-01-14 Process bostadsrätt
2022-01-13 Vem äger fastigheten?
2021-12-30 Begäran om att åtgärda fel i fastighet och bortfraktning av kvarlämnade möbler från säljaren

Alla besvarade frågor (98481)