Olagligt att kräva ersättning vid överlåtelse av hyreslägenhet

2010-09-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag och en annan har genom en bostadsbytessite varit och tittat på varandras lägenheter. Nu när den andre parten säger att bytet är intressant att gå vidare med nämner den andre också att den vill ha betalt för bytet. En stor summa pengar. Jag har läst att det är olagligt och att den andre kan bli dömd för det och kanske bli av med hyresavtalet. Min fråga är är det olagligt om jag hotar den andre med att anmäla detta till polisen om vi inte går vidare med bytet utan ersättning eller kallas det då olaga hot? Finns det något annat sätt jag kan göra? Blev riktigt missnöjd då jag trodde det handlade om ett ärligt byte.
SVAR
Hej,

Precis som du uppger är det enligt jordabalken här) 12 kap 65§ olagligt att erhålla ersättning för överlåtelse av hyresrätt. Ett sådant villkor kan för överlåtaren medföra böter eller fängelse upp till sex månader.

För att rekvisiten för olaga hot enligt brottsbalken här 4 kap 5§ skall anses uppfyllda skall gärningsmannen hota den utsatte med brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig fruktan. En anmälan om ett begånget brott är inte en brottslig gärning och brottet olaga hot blir enligt de uppgifter som angivits därför inte aktuellt i detta fall.

Handel med hyresrätter är olagligt men förekommer tyvärr. Vad som kan göras för att få igenom lägenhetsbytet utan ersättning i detta fall är svårt att säga. Ett första steg kan vara att upplysa motparten om olagligheten och hoppas att även denne vill att bytet skall gå igenom och att ni på så vis lyckas genomföra bytet. Tyvärr finns risken att denne är medveten om det brott denne begår och trots detta inte vill godta ett byte utan ersättning. Fungerar inte detta kan polis och hyresvärd kontaktas. Dessa har säkerligen stött på problematiken tidigare och kan ge dig råd på hur du skall gå vidare.

En hyresgäst som betalar för en överlåtelse riskerar att bli av med hyreskontraktet utan att återfå den erlagda ersättningen. Dessutom skulle köparen vid en kommande överlåtelse som säljare själv utföra brott om denne försöker erhålla ersättning av den nya köparen för att inte förlora pengarna som utgivits.

Med Vänlig Hälsning

Lina Hjorter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95785)