Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2011-02-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Träffade i måndags en arkitekt som påstod att bostadsrättsföreningar ej längre kan motsätta sig andrahandsuthyrning av lägenheter, skulle enl. honom reglerats i lag. Stämmer eller ej?
SVAR
Hej!

År 2003 genomfördes vissa ändringar i Bostadsrättslagen, vilket bland annat innebar att reglerna för uthyrning av bostadsrätt i andra hand blev mindre strikta. Det är dock fortfarande ett krav att styrelsens ger sitt godkännande för att få hyra ut i andra hand.

Om styrelsen inte godkänner, kan man vända sig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan ge sitt godkännande för uthyrning i andra hand trots att styrelsen inte har givit sitt samtycke om det finns beaktansvärda skäl för uthyrning. Hyresnämnden ger vanligtvis godkännande för uthyrning för ett år i taget och max tre år sammanlagt.

På hyresnämndens hemsida framgår exempel på sådana "beaktansvärda skäl" som kan motivera att hyresnämnden ger sitt godkännande för uthyrning:

- om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand
- eller om andrahandshyresgästen är en skötsam person

http://www.hyresnamnden.se/templates/DV_InfoPage____1007.aspx

Relevanta lagrum:

7 kap Bostadsrättslagen ( här )
10 § En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

11 § Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.


Med vänlig hälsning
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (710)
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand

Alla besvarade frågor (95785)