Överlåtelse av del av fastighet till sambo

2011-02-28 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Det är så att min mamma's sambo äger huset de or i och alla lån står på honom detsamma gäller deras stuga. Hur kan man gå tillväga för att de ska kunna få i stånd något så att de båda står som ägare på hus och stuga utan att de ska behöva gifta sig? Tacksam för svar.
SVAR
Hej

För att din mamma ska bli delägare till huset och stugan krävs att det görs en fastighetsöverlåtelse för var och en av fastigheterna. I Detta fall handlar det om att en del av varje fastighet ska överlåtas till henne, så att de båda äger fastigheterna.

Överlåtelsen ser lite olika ut beroende på om hon ska få en del av fastigheten genom gåva, eller om hon ska köpa en del av den. Det finns särskilda krav när det gäller köp och gåva av fastighet. Jordabalkens formkrav för köp av fast egendom måste uppfyllas, se Jordabalken 4:1 och 4:29. Se här. En skriftlig överlåtelsehandling krävs, där en överlåtelseförklaring avseende fastigheten(med fastighetsbeteckning) skall ingå och köpeskillingen ska anges. Handlingen ska skrivas under av både köparen/mottagaren av gåvan och av säljaren/givaren. Om överlåtelsen ska ske i form av gåva ska köpeskillingen vara 0 kr. Ska överlåtelsen ske i form av köp(eller övertagande av en del av lånet), skrivs den aktuella köpeskillingen in istället för 0 kr. Om hon tar över en del av lånet som hänförs till fastigheten ses det som att det ingår i köpeskillingen. För att sedan hon ska stå som registrerad ägare måste hon ansöka om lagfart. Det är din mamma som ska ansöka om lagfart, vilket görs hos Lantmäteriet.

Med Vänliga Hälsningar

Mari-Helen Schöllin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Vad händer vid bodelningen vid separation? Är det bara den del av fastigheten som hon fått som skall ingå i bodelningen eller är det också den del, som mannen ägde tidigare? I sambolagen står det ju, när det gäller fastighet, som någon flyttar in i inte skall ingå, endast fastighet som inköpts för gemensamt boende.
2013-02-26 22:39
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (321)
2018-05-21 Förbehåll om besittningsrätt till fastighet
2018-05-21 Bygglov och dispensansökan om brygga.
2018-05-20 Överlåta ägarandel av fastighet mellan sambos
2018-05-13 Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Alla besvarade frågor (54460)