Kommunanställdas rätt till stridsåtgärder

2011-03-21 i Strejk och blockad
FRÅGA
Har anställda inom stat och kommun stridsrätt?
SVAR
Hej,

Den principiella rätten till fackliga stridsåtgärder är grundlagsfäst i 2 kap. 17 § RF. Där stadgas att förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om ej annat följer av lag eller avtal. Rätten omfattar med andra ord endast personer som är fackligt organiserade.

Beträffande den offentliga sektorn av arbetsmarknaden är huvudregeln att stridsåtgärder får vidtas enligt samma principer som inom den privata sektorn. Vissa begränsningar, som dock inte är särskilt långtgående gäller enligt 23-24 §§ lag om offentlig anställning. Dessa finner du här: här . I övrigt gäller att för arbete som innebär myndighetsutövning får annan partiell arbetsvägran än övertidsvägran inte användas som stridsåtgärd; vanlig strejk är däremot tillåtet som stridsmedel.

Vänligen,
Mathias Gunnervald
Fick du svar på din fråga?