Beräkning av ränta enligt 6 § Räntelagen

2011-03-27 i Ränta
FRÅGA
Hej, jag har ett domstolsbeslut som lyder så här: Förpliktande för ----- att solidariskt betala skadestånd till ----- med 1800 kr avseende erlagd köpeskilling jämte ränta enligt 4 och 6 § § räntelagen från den 26 juni 2009 till dess betalning sker. Hur räknar jag ut räntan på beloppet 1800:- enligt paragraf 4 och 6? Tacksam för svar
SVAR
Hej!4 § Räntelagen (RänteL) (här), anger från vilken tidpunkt ränta ska börja utgå i olika fall. Av domen framgår dock att ränta ska utgå från den 26 juni 2009.6 § RänteL anger hur räntan ska räknas. Den räknas den med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter och ränta utgår inte på ränta vid legal dröjsmålsränta.Det totala räntebeloppet, enligt 6 § Räntelagen, för en fordran på 1 800 kr, räknat för perioden 2009-06-26 – 2011-03-27 är: 273 kr.Nedan redovisar jag två olika metoder för att beräkna ränta, om du är intresserad att veta hur du går tillväga för att göra det själv.Ett enkelt sätt att beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen, är att använda sig av en tjänst Kronofogdemyndigheten erbjuder på sin hemsida. (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html ). Där fyller du i beloppet din fordran är på, anger ränta ( Ska ränta beräknas enligt 6 § Räntelagen anger du 8 procentenheter), samt fyller i tidsperioden tjänsten ska räkna ränta för. Därefter kryssar du i ”vanlig ränta” samt ”Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar”. Klickar du sedan på ”Beräkna” kommer tjänsten att räkna ut räntebeloppet för perioden, med en räntefot som motsvarar den för varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. D.v.s. den legala dröjsmålsräntan enligt 6 § RänteL.Resultatet blir då: 273,33 kr.För att räkna räntan manuellt använder du dig av formeln:((Referensränta + 8 procentenheter) * Fordran) / (Hur stor del av ett år tidsperioden utgör) = RäntebeloppReferensräntan fastställs för varje halvår. Ska du räkna ut räntan manuellt, måste varje tidsperiod med en viss referensränta därför beräknas för sig. Vilken referensränta som har gällt för olika tidsperioder finns att se på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409.Vid legal dröjsmålsränta, räknas inte ränta på ränta. Därför räknar du alltid ränta på det beloppet fordran från början var på (i ditt fall 1 800). När du har räknat ut räntebeloppen för varje tidsperiod, summerar du sedan ihop dessa räntebelopp för att få fram det totala räntebeloppet.2009-06-26 – 2009-06-30 (Referensränta: 2,0%) Uträkning: (10%x1 800)/73 = 2,5 kr 2009-07-01 – 2009-12-31 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr2010-01-01 – 2010-06-30 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr2010-07-01 – 2010-12-31 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr2011-01-01 – 2011-03-31 (Referensränta: 1,5%) Uträkning: (9,5%x1 800)/4 = 42,75 krFör enkelhetens skull valde jag att räkna ränta fram till 2011-03-31. Detta gjorde jag för att få den sista tidsperioden att bli 3 hela månader. (3 månader är en fjärdedel av ett år. På så sätt blev nämnaren i slutet av uträkningen 4)2,5 + 76,5 + 76,5 + 76,5 + 42,75 = 274,75Total ränta för perioden 2009-06-26 – 2011-03-31 blir alltså: 275 kr.Med vänliga hälsningar
Jimmy Mikaelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (80)
2022-01-20 Hur beräknas ränta på skadestånd med anledning av brott?
2021-12-31 Hur mycket ska jag få i skadestånd med ränta inräknat?
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd

Alla besvarade frågor (98708)