Arbetstidens förläggning

2006-09-12 i Övrigt
FRÅGA
Min chef har ändrat mitt schema så att jag bara jobbar eftermiddag och kväll. Jag fick det nya schemat två veckor i förväg. Jag är anställd på 50 % som lönebidragare. Får chefen göra så? Inga kollektivavtal finns.
SVAR
Hej!

Generellt sett har arbetsgivaren en långtgående möjlighet att besluta om arbetstidens förläggning. Varsel om detta skall lämnas senast två veckor i förtid, vilket följer av 12 § Arbetstidslagen. Se http://www.lagen.nu/1982:673

En begränsning kan ligga i att anställningsavtalet anses grundat på förutsättningen att arbetstiden skall vara förlagd på ett visst sätt. I så fall kan arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke ändra arbetstiden. (Se arbetsdomstolens dom i AD 1979 nr 66.) Fallet rörde en tämligen speciell situation rörande skiftgång och räckvidden är oklar.

Det senare bör ses som ett undantag. Arbetsgivaren har således, där inte annat avtalats, frihet att bestämma över arbetstidens förläggning.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar
Daniel Waerme
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)