Rätt för hyresgäst att bli medlem i bostadsrättsförening vid ombildning av fastighet

2011-05-05 i Hyresrätt
FRÅGA
En hyresfastighet planeras att ombildas till bostadsrätt. Kan en hyresgäst som har sedvanlight hyreskontrakt men som inte är folkbokförd på adressen vägras medlemsskap i den förening som håller på att bildas (och senare vägras köpa sin lägenhet)? Tack på förhand!
SVAR
Hej!

När en hyresfastighet ska ombildas till bostadsrätter ska först en bostadsrättsförening bildas. Om föreningen är intresserad av att köpa hyresfastigheten ska en intresseanmälan göras till inskrivningsmyndigheten enligt 3 § 1 st. i lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (ombildningslagen). Till den intresseanmälan ska man bifoga ett intyg över att minst 2/3 av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna skriftligen förklarat sig intresserade av en ombildning och att dessa även är medlemmar i bostadsrättsföreningen samt folkbokförda på fastigheten enligt 3 § 2 st. 2 p. ombildningslagen.

Om sedermera fastighetsägaren vill sälja och då säljer till bostadsrättsföreningen uppkommer frågan om vem som har rätt att bli medlem och bostadsrättshavare i fastigheten.

Huvudregeln är här att bostadsrättsföreningen som ska förvärva eller har förvärvat fastigheten inte får vägra en hyresgäst medlemskap, detta i enlighet med 2 kap. 8 § 1 st. bostadsrättslagen. Det bostadsrättsföreningen kan göra om de inte anser en hyresgäst vara lämplig som bostadsrättshavare är att hävda att hyresgästen inte uppfyller kraven för medlemskap i föreningens stadgar eller annars inte skäligen bör godtas som bostadsrättshavare, exempelvis för att personen i fråga inte har ekonomisk förmåga att betala insatsen för att köpa bostadsrätten och därefter följande månads/årsavgifter till föreningen. Detta i enlighet med 2 kap. 8 § 1 st. 3 p. bostadsrättslagen.

Efter bostadsrättsföreningen köpt fastigheten får också hyresgästen vägras medlemskap dels om denne inte var hyresgäst vid föreningens köp av bostadsrätten och dels om denne var hyresgäst vid förvärvet men dröjt mer än ett år från förvärvet med att söka medlemskap i föreningen. Jag finner inget som tyder på att det faktum att du inte är folkbokförd på fastigheten skulle spela någon roll i detta fall, om inte föreningen stadgar att medlemmar måste vara folkbokförda på adressen eller något dylikt och detta godtas som ett giltigt skäl för att neka dig medlemskap, vilket jag anser vara tveksamt. Så vad jag förstår bör du inte kunna vägras medlemskap i föreningen om inte någon av ovanstående omständigheter föreligger.

Lycka till!

Vänligen,

Fanny Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?