Avtal

2011-05-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Kan avtal normalt någonsin ogiltigförklara? Varför är det så? Det finns även 2 huvudsakliga bestämmelser som reglerar hur avtal jämkas. Vilka är de? Vad innebär då att ett avtal jämkas till noll? Och vad menar man med råntvång, svikligt förledande och trångmål?
SVAR
Hej!

Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal ska hållas, därför skulle man kunna säga att det är ovanligt att de ogiltigförklaras. Trots huvudregeln att avtal ska hållas är det viktigt att möjligheten finns att ogiltigförklara avtal som exempelvis slutits under felaktiga förutsättningar. Ett avtal kan exempelvis ogiltigförklaras om ena parten som vill ingå avtalet inte hade rätt behörighet att bestämma över det som avtalet gäller.

Den huvudsakliga bestämmelsen som används vid jämkning är 36 § avtalslagen, och vad jag vet används andra bestämmelser om jämkning i betydligt färre fall än det stadgandet. Den andra bestämmelsen du syftar på kan dock vara 33 § avtalslagen som kallas för "den lilla generalklausulen", denna paragraf ger resultatet att avtalet som helhet blir ogiltigt. 36§ kan användas till att ogiltigförklara vissa delar.

Att ett avtal jämkas till noll har den enkla innebörden att avtalet ogiltigförklaras.

Råntvång: innebär att ett avtal blir ogiltigt om den ena parten tvingats in i avtalet genom ett starkt hot. Exempelvis att någon riktar en pistol mot huvudet på den som ofrivilligt tvingas in i avtalet.

Svikligt förledande: innebär att någon för att få till ett avtal med någon annan avsiktligen betett sig på ett vilseledande sätt. Exempelvis att den parten som agerar vilseledande får någon att tro att en viss omständighet föreligger fast den i verkligheten inte gör det.

Trångmål: i kommentaren till brottsbalken definieras trångmål som "en omständighet som minskar motståndskraften just hos offret för gärningen". Detta kan exempelvis avse ett ekonomiskt trångmål, att någon är beroende av pengar och gör nästintill vad som helst för att tjäna lite. Ett annat exempel kan vara att någon är fast i en brunn och lovar vad som helst för att komma därifrån.

Hoppas detta har gett dig svar!

Vänligen,

Viktoria


Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81889)