Rätt att säga upp sig under tidsbegränsad antällning

2006-09-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
hej jag har fått jobb inom handels i butik som "helger extra". min tidsbegränsade anställning är tills slutet av året. måste jag fullfölja kontraktet eller kan jag säga upp mig innan avtalet går ut?
SVAR
Hej!
Nejdå, visst har du rätt att säga upp dig innan avtalet går ut. Skillnaden är bara att du har en viss uppsägningstid. Oftast är denna en månad. Så se till att säga upp dig minst en månad innan du behöver sluta. (11§ Lagen om anställningsskydd).I 4§ samma lag stadgas att om arbetsgivaren "väsentligt åsidosatt sina skyldigheter mot arnetstagaren" har denne rätt att direkt frånträda sin anställning. Du skriver inte om några problem i din fråga, så förmodligen är det en månad som gäller. Lycka till!
mvh
Magdalena Åhlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1803)
2020-12-02 Formkrav för kollektivavtal
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?

Alla besvarade frågor (86855)