Kontinuitetsprincipen

2006-09-15 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Om jag ger bort t.ex. ett hus till barnen i gåva. Vilket ingångsvärde/underlag för reavinstberäkning får barnen ifall de någon gång vill sälja huset? Är det 0 kr eller det anskaffningsvärde som jag haft plus tillåtna och avdragsgilla förbättringskostnader över 5000 kr per år?
SVAR
Hej!

Om man ger bort en fastighet i gåva är detta inte att betrakta som en avyttring varför givaren inte blir föremål för någon kapitalvinstbeskattning. Istället är det mottagaren som skall beskattas (enligt vanliga regler kring kapitalvinster/kapitalförluster) och vid beräkningen av denna används enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen den s.k. kontinuitetsprincipen. Med detta menas att mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation - mottagaren skall därför använda sig av givarens anskaffnings- samt eventuella förbättringsutgifter.

Mvh

Tim Boström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86890)