BUSKE MOT GRANNTOMT

2011-06-28 i Fastighet
FRÅGA
Har en tujabuske som sträcker sig över grannens tomt ca. 20-30 cm. Är det min skyldighet att klippa den och hur högt. Den är ca 4m hög.
SVAR
Hej,

Vad gäller grenarna som sticker in på din grannes tomt så stadgar Jordabalken 3 kap. 2§ att din granne får ta bort grenarna om de medför olägenhet för honom (det vill säga i princip hur han vill). Han skall dock ge dig tillfälle att utföra åtgärden först, innan han själv får åtgärda växten.

Vad gäller höjden finns det inga uttryckliga regler (så länge växten inte står så att den riskerar att skymma sikten för trafiken, i vilket fall den inte får vara högre än 80 centimeter från gatunivån). Så länge busken står på din tomt är det du som bestämmer hur hög du vill ha den.

Du kan läsa mer om rättsförhållanden mellan grannar i Jordabalkens 3 kap. som du hittar här: här

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Vänligen,
Hampus Sabel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (321)
2018-05-21 Förbehåll om besittningsrätt till fastighet
2018-05-21 Bygglov och dispensansökan om brygga.
2018-05-20 Överlåta ägarandel av fastighet mellan sambos
2018-05-13 Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Alla besvarade frågor (54352)