Uppskovsavdrag vid köp av näringsfastighet med småhus

2006-09-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Kan reavinstskatt undvikas vid försäljning av småhus, typkod 220, då vinst ska placeras i köp av näringsfastighet, typkod 120, där bostaden (enfamiljshus) på näringsfastigheten ska användas av ägaren för boende?
SVAR
Frågan Ni ställer går ut på om Ni kan utnyttja rätten till uppskovsavdrag i inkomstskattelagen, och därmed skjuta upp skatten till en framtida försäljning av Er nya bostad.

Fastigheten Ni avyttrar är en sådan som beskrivs i inkomstskattelagen 47 kap 3§, om det är Er permanentbostad där Ni bott i minst ett år.

Uppskovsavdraget kräver dock att Ni skaffar en sådan ny bostad som beskrivs i 5§ samma kapitel.
Med ersättningsbostad avses en tillgång i Sverige som vid förvärvet är

1. småhus med mark som är småhusenhet,
2. småhus på annans mark,
3. småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet,
4. tomt om där uppförs ett småhus som avses i 1 eller 3.
Jesper J Silow
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)