Uppsägning från arbetstagarens sida

2006-10-21 i Övrigt
FRÅGA
Om jag har en friårsanställning dvs har skrivit på ett anställningsavtal som löper från ett start datum till ett slutdatum kan jag då säga upp mig pga att jag fått ett annat jobb och hur lång är min uppsägningstid?
SVAR
Hej!
Jag utgår från att frågan om uppsägningstid inte är reglerad i ditt anställningsavtal. Arbetstagare har en rätt att när som helst säga upp sin anställning. Normalt är uppsägningstiden då en månad. Genom kollektivavtal kan dock uppsägningstiden vara reglerad på annat sätt. En situation som torde vara ganska vanlig är att en arbetstagare meddelar arbetsgivaren sin önskan att sluta och att arbetsgivaren då efterger kravet på uppsägningstid. Dessa frågor är reglerade i 2 och 11 §§ i anställningsskyddslagen som du hittar här.

Med vänlig hälsning


Emil Alin Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)