Arvs- och gåvoskatt

2011-11-25 i Arvsskatt
FRÅGA
Jag väntar ett arv från en moster. Stämmer det att det inte längre finns någon arvsskatt. I så fall beskattas mitt arv på annat sätt. Ska jag ta upp arvet i deklaration som en "inkomst" eller förmögenhet ? Får jag så att säga betala något, till staten eller så ?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga.

Lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphörde att gälla den 1 januari 2005. Enligt övergångsbestämmelserna tillämpas dock lagen om skattskyldighet inträtt innan utgången av 2004. Detta gäller inte i ditt fall och du behöver således inte uppta det du erhåller i arv i din deklaration, då detta inte ska beskattas.

Arvet kommer inte heller att beskattas "på annat sätt".

Med vänlig hälsning,
Rikard Wahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (114)
2021-05-05 Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?
2021-04-26 Ska man betala skatt i Sverige på arv från utlandet?
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?

Alla besvarade frågor (92061)