Olaga hot?

FRÅGA
Om en granne säger till mig att min fru ska passa sig annars... kan man tolka det som hot?
SVAR
Hej!

Jag uppfattar frågan såsom att du undrar om grannens uttalande utgör ett brott enligt 4 kap. 5 § Brottsbalken, olaga hot.

För att brottet olaga hot ska föreligga krävs att gärningsmannen hotar någon annan med vapen, eller hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Hotet måste vara +allvarligt menat+. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information (Kommentar, här).

Att grannen har uttalat att din fru "ska passa sig annars..", till dig har därvid ingen betydelse. Dock är frågan i detta fall om grannens uttalande är av sådan grad att det utgör ett olaga hot. För att brottet olaga hot ska föreligga krävs det att gärningsmannen hotar annan med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan.

I detta fall torde i grannens uttalande indirekt kunna tolkas ett hot om brottslig gärning, men dock torde det vara för vagt för att utgöra en brottslig handling. En varning om att något är nära förestående utgör ej ett brott.

Om den hotade inte bryr sig om hotet eller vet kan skydda sig själv genom att avstyra det utgör det inget olaga hot. I ett rättsfall från 2002 (här), fann inte hovrätten att dödshot som en man uttalat till en kvinna utgjorde olaga hot, med hänvisning till att mannen ej ansågs ha haft möjlighet att sätta hotelserna i verk.

Dock kan det vara så att om grannen framfört liknande hot tidigare eller på annat sätt ofredat eller varit till besvär för er, kan hans uttalande i detta fall komma att utgöra ett olaga hot.

Det inte lätt att uttala sig om huruvida ett uttalande såsom i ditt fall utgör ett olaga hot, utan att veta några flera omständigheter. Men grannens uttalande isolerat för sig utgör med stor sannolikhet inte ett olaga hot.

Stefan Fagerbring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (526)
2018-05-22 Vilka brott i 4 kap. BrB är straffbara vid stämpling?
2018-05-21 Vad kan jag få för straff vid olovlig identitetsanvändning?
2018-05-21 SMS-trakasserande kan utgöra ofredande
2018-05-13 Olaga hot på grund av oväsen

Alla besvarade frågor (54352)