Är det lagligt att ta ut en avgift vid kortköp?

2006-09-29 i EKONOMI
FRÅGA
Är det lagligt att ta ut en extra avgift för att betalningen sker med kort istället för kontanter?
SVAR
Det finns ingen lag som uttalar att det skulle vara brottsligt att ta ut en av avgift när betalning sker med kort. Däremot kan det i avtalen mellan bankerna och butikerna finnas en klausul som stadgar att butikerna inte får ta någon avgift för sådana köp. Jag vet att sådana klausuler finns i många avtal. Om butikerna bryter mot en sådan klausul är det frågan om ett avtalsbrott. Det kan bl.a. leda till att butikerna blir av möjligheten att ta betalt med kort. Om du vill ta reda på vilken rätt butiken har att ta en kortavgift eller om du vill anmäla butiken för detta avtalsbrott ska du vända dig till Visa eller Master Card (beroende på vilken du är ansluten till). Du kan säkerligen också vända dig till din bank.
Michael Witting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (460)
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri

Alla besvarade frågor (97445)