Preskriptiontid för förskingring

2006-10-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag undrar hur länge en förundersökning får pågå. För ca 10 år sedan inleddes en förundersöknin (misstanke om förskingring, ca 30 000 SEK) mot mig, och sedan dess har jag inte hört något. Alltså inget åtal och inget beslut om nedläggning heller. Finns någon risk att åtal väcks efter så här lång tid? Även om jag är oskyldig är ju inte en rättegång något man önskar.
SVAR
Hej.
För förskingring kan fängelse i högst sex år dömas som påföljd (grov förskingring) se Brottsbalken 10:3 http://www.lagen.nu/1962:700 . Enligt samma lag 35:1 så är preskriptionstiden i sådana fall 10 år (se http://www.lagen.nu/1962:700).
Detta innebär att en påföljd inte kan dömas om den misstänkte inte häktas eller erhåller del av åtal inom den tiden. Brottet är preskiberat. Tiden räknas från den dag då brottet ägde rum.

I vissa undantagsfall kan dock preskriptionstiden förlängas men aldrig över 30 år.

Mvh
Jonas Forsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86924)