Rätt till semesterdagar under föräldraledighet

2006-10-15 i Övrigt
FRÅGA
Jag var föräldraledig sep-dec 2005.I år har mina semester dagar minskats med 5 dagar,min arbetsgivare säga att det är på grund av föräldraledigheten. Är han rätt? föräldraledighet är inte semestergrundande.
SVAR
Hej,

Föräldraledighet är normalt semesterlönegrundande om man under tiden innehaft en anställning. Bestämmelserna för detta regleras i 7§ Semesterlagen som hänvisar till 17§. Här stå i andra punkten att, frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när fråga är om

föräldraledighet under tiden havandeslapspenning utges enligt 3 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

Ledighet i samband med barns födelse eller adoption.
(Ledigheten får inte om Du inte är ensamstående överstiga 120 dagar. Är Du ensamstående får denna tid uppgå till 180 dagar.) (min kommentar)

Samt under vissa förutsättningar när tillfällig föräldrapenning utges.

Dessa bestämmelser definieras i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Detta betyder att det beror lite på vilken typ av föräldraledighet Du tagit ut men antagligen skall Du om du varit anställd under perioden och varit frånvarande enbart på grund av föräldraledighet ha rätt att få ut dina semesterdagar. Jag skulle råda Dig att kontakta ditt fackliga ombud om Du har ett sådant för att få hjälp med din arbetsgivare.

Henric Roth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)