Omfattas staliga bolag av lag 1976:157?

2006-11-03 i Övrigt
FRÅGA
Vad gäller, för anställning i de statligt ägda bolagen, då en ledig tjänst ska tillsättas? Är lagen (1976:157) tvingande även i dessa fall, eller anses punkt 2 då gälla?
SVAR
Enligt lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen (se här) finns en skyldighet att anmäla lediga platser till den offentliga arbetsförmedlingen, 2 §. I 1 § p 2 stadgas att statliga tjänster inte omfattas av lagen.
De statliga bolagen bör inte falla under detta undantag eftersom det inte är fråga om en anställning hos staten utan hos ett fristående bolag. En statlig anställning torde innebära att det finns ett statligt verk eller myndighet som är ytterst ansvarig för verksamheten. I ett bolag är det styrelse och VD som ansvarar. Se till exempel rättsfallet AD 104/1983.
Oscar Björkman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95785)