Överklagan av häktningsbeslut

FRÅGA
Hej jag har en fråga och hoppas ni kan svara på den. En person har suttit häktad en tid. En gång har han klagat till hovrätten och velat bli släppt ur häktet, men hovrätten har avslagit hans begäran. Måste han vänta till hans mål tas upp till huvudförhandling i tingsrätten eller kan han klaga på nytt? personen har suttit häktad mer än tre veckor sedan hovrätten fattade sitt avslagsbeslut i häktningsfrågan.
SVAR
Hej!

Enligt 52:1 RB är det möjligt att överklaga ett häktningsbeslut, och det utan någon tidsfrist. Det är alltså fortfarande möjligt att överklaga beslutet. I ett sådant överklagande är det möjligt att yrka att den häktade ska försättas på fri fot. Det är också möjligt att i överklagandet, till exempel i andra hand, yrka att målet ska återförvisas till tingsrätten för ny prövning. Enligt 24:18 RB ska omhäktningsförhandling hållas med minst två veckors mellanrum, något som enligt vad jag förstått det inte skett i det fall du beskriver. Det skulle kunna vara en grund för återförvisning. Det finns dock ett undantag från regeln att omhäktningsförhandling måste hållas inom två veckor, vilket är om sådan skulle vara utan betydelse.

En annan möjlighet är att istället vända sig mot tingsrätten och framställa en begäran om ny häktningsförhandling i enlighet med 24:18 RB.

RB (förkortning för rättegångsbalken) hittar du här: här

Med vänliga hälsningar,
Victoria Nilsson
Fick du svar på din fråga?