Häktning i väntan på dom

FRÅGA
Hej Kan man bli häktad i väntan på dom om man inte suttit häktad i väntan på rättegången. Och krävs det mer för det än om man suttit häktad i väntan på rättegången.
SVAR
Hej och tack för din fråga

Samma regler gäller för häktning i väntan på dom som för häktning i allmänhet, dvs. häktning i väntan på rättegång eller under utredning av ett eventuellt brott. Avgörande för om den misstänkte blir släppt i väntan på dom eller inte avgörs alltså av om rätten anser att skäl för häktning föreligger eller inte.

Beslut om häktning kräver normalt att den misstänkte är på sannolika skäl misstänkt för ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan. Vidare krävs att någon av de s.k. häktningsgrunderna är uppfyllda. Dessa är:

- flyktfara (dvs. risk för att den misstänkte håller sig undan)
- kollussionsfara (dvs. risk för att den misstänkte försvårar utredningen genom att exempelvis undanröja bevis)
- recidivfara (dvs. risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet)

Se närmre om reglerna angående häktning: här

Vänligen
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?