Häktning enligt 24:1 rättegångsbalken

FRÅGA
Hej, jag har bara en kort fråga angående häktning. Mer specifikt definitionen/utveckling av RB 24:1. Jag har smärre problem i att tolka "för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver" Innebär det att häktning kan enbart ske (I enlighet med §1) om straffskalan börjar på ett år eller räcker det att straffet ett år finns på straffskalan? Mvh. Jim
SVAR
Hej!När det gäller häktning enligt 24:1 rättegångsbalken så får man läsa orden "eller därutöver" som att det innebär att straffminimum för det aktuella brottet måste vara fängelse i 1 år. Det räcker alltså inte att det finns fängelse i 1 år på straffskalan. Värt att notera kan vara att det finns olika gradindelningar av vissa brott, om till exempel åtal väcks om grov misshandel (BrB 3:6, straffminimum 1 år) kan häktning komma i fråga, men inte vid normalgraden av misshandel (BrB 3:5, straffminimum enbart fängelse).Med vänliga hälsningar,
Leo Andersson
Fick du svar på din fråga?