Överkursfond

2012-04-21 i Bolag
FRÅGA
Vid upprättande av ett aktieägaravtal i ett fåmansbolag skall två av fyra delägare tillföra sin andel, dvs 25%, i form av apportegendom. AK skall uppgå till 200 000 Kr. Två ägare tillför sin andel kapital i form av likvida medel, dvs 50 000 kr vardera. Två parter tillför sin andel AK i form av apportegendom, som värderas till 70 000 kr respektive 60 000 kr. Hur skall aktiekapitalets fördelning redovisas då samtliga skall äga 50 000 kr vardera i bolaget? Apportegendomen ger aktiekapitalet ett överskott på 30 000 kr. Får aktiekapitlet en överkursfond redan från starten eller betalar man ut mellanskillnaden till de två parte som tillför ett högre värde? Hur gör man i detta läge för att redovisa en korrekt fördelning då alla delägare skall bidra med 50 000 kr vardera?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Om utgångspunkten är att ni är fyra delägare som ska äga 25% var i aktiebolaget, där aktiekapitalet ska uppgå till 200 000 kr, redovisar ni att delägarna bidrar med 50 000 kr vardera till aktiekapitalet. Apportegendomen som ger ett överskott på 30 000 kr redovisas då i bolagets överkursfond (som utgör fritt eget kapital för bolaget, vilket aktieägarna, under samförstånd råder förfoga fritt över).

Detta innebär förstås att de delägare som tillskjutit medel till bolaget i form av apportegendom som är värd mer än det belopp som övriga delägarna betalat, har betalat mer för sin del av företaget än övriga delägare. Detta står dock delägarna fritt att göra om de så vill.

Se även 3:5 a ÅRL - här

Vänligen
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (425)
2018-05-18 Kan bolagsman i HB sälja sin andel utan övriga bolagsmäns godkännande?
2018-05-12 Kan jag starta ett aktiebolag trots att jag haft skatteskulder?
2018-05-11 Krav på styrelsesuppleanter i ett aktiebolag
2018-05-09 Aktieägares rätt till utdelning.

Alla besvarade frågor (54352)