Slitage på möbler - bevisskyldighet

2012-05-04 i Hyresrätt
FRÅGA
Min hyresvärd vägrar att betala tillbaka deposition för en hyreslägenheten då hon hävdar att bäddmaddrassen (enkelsäng) var så fläckig att hon var tvungen att köpa en ny. Jag bestrider detta då sängen endast har använts på ett normalt sätt (dvs att sova i). Jag anser inte att vi på något sätt har varit oaktsamma och eventuellt slitage skall betecknas som normalt slitage. I hyran ingick påslag (10%) för möbler.
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Hyresrättsliga frågor regleras i Jordabalkens 12 kap. (i folkmun ofta kallat Hyreslagen) Den hittar du här här.
Av 24 § framgår att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller vårdslöshet. ”Normalt slitage” faller dock utanför hyresgästens ersättningsplikt. I detta fall tycks huvudfrågan däremot inte vara huruvida fläckarna i sängen utgör normalt slitage eller ej (frågan besvaras troligtvis nekande), istället är det fråga om vem som ska bevisa att skadan uppkommit genom hyresgästens vållande. Generellt sätt har hyresvärden bevisbördan för skador som uppkommit under hyrestiden. Detta är dock inte helt oinskränkt – och i praxis har hyresgästen ibland ansetts bevisskyldig. För att undvika problem är det viktigt med besiktning av lägenheten så hyresgäst och hyresvärd är överens om vilket standard lägenheten (och i detta fall även möblemanget) håller. Om detta ej gjorts föreligger det svårigheter att föra bevisning.

Om du anser det vara värt mödan så bör du vända dig till din lokala tingsrätt.

Lycka till!

Tobias Lindblom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97717)