Är tunga lyft på arbetsplatsen tillåtet?

FRÅGA
Hej! jag har en fråga ang tunga lyft inom butiksarbete. vi är alla tjejer som jobbar på denna butik och det förekommer lyft som vi anser är för tunga. Jag är 23 år och har artros pga en trafik olycka. har därför svårt att lyfta tungt eftersom jag redan har höft och ryggproblem. enligt butikschefen ska man klara man klara av dessa lyft. men jag får helt enkelt arbetsskador av detta. finns det någon lag som säger hur mycket en tjej på 50 kilo under 24 år skall lyfta? och om man är tvungen att göra denna arbetsuppgift eller om man kan säga nej?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar specifikt hur tunga lyft som får ske på en arbetsplats i förhållande till vikt/ålder. I Arbetsmiljölagen (AML) finns mer generellt utformade regler om vilken arbetsmiljö arbetsgivaren ska tillförsäkra sina arbetstagare. Länk till lagen: här

I lagens 2 kap regleras vilka krav som kan ställas på en arbetsplats och i 3 kap regleras de skyldigheter arbetsgivaren (och arbetstagare) har med hänsyn till kraven i 2 kap.

I 2 kap 1 § AML står det bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med beaktande av vad det är för arbete som utförs. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det står även att arbetstagaren ska ges möjligheten att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation.
I 3 kap 3 § AML finns en bestämmelse om att arbetsgivaren ska anpassa arbetsförhållandena och ta hänsyn till arbetstagares särskilda förutsättningar för arbetet och att arbetsgivaren vid planering av arbetsuppgifter ska beakta att människor har olika förutsättningar att utföra olika former av arbeten. Denna skyldighet gäller dock inte på detaljnivå utan mer övergripande.

Det går inte att ge ett konkret svar på om dessa lyft du måste utföra under arbetet strider mot Arbetsmiljölagen. Enligt din beskrivning låter det som något som skulle kunna vara emot de bestämmelser jag tagit upp. Som jag uppfattar det har ni tagit upp detta med er arbetsgivare utan att det skett någon förändring. Mitt råd är att ni vänder er till ert skyddsombud/ fackliga representant på arbetsplatsen och framför dessa åsikter.
Skyddsombud ska finnas på en arbetsplats med minst fem anställda (se 6 kap 2 § AML) och det är denna person/dessa personer som har till uppgift att se över arbetsmiljön ur arbetstagarnas perspektiv.

Vänliga hälsningar,

Emma Lampe
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (430)
2018-05-12 En arbetsgivares möjlighet att kräva återbetalning för utbildning till arbetstagare
2018-05-12 Får man lön om man provjobbar?
2018-05-10 Kan arbetsgivaren korta ner mitt arbetspass?
2018-05-09 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (54460)