Gåvan till brodern kan ses som förskott på arv

2012-05-24 i Förskott på arv
FRÅGA
På sin 65-årsdag gav pappa min bror en fin Rolls Royce, värd 250 000 kronor. Hans brorsson, fick i sin tur en guldring som pappa fått av sin far, värd omkring 60 000 kronor. Jag fick en liten silverskål och blev upprörd över denna orättvisa. Pappa gav på sin dödsbädd min brorsson en tavla som han senare auktionerade bort för 1 000 000 Kr. När pappa gick bort så visade det sig att dödsboets behållning knappt var 50 000kr. Snart börjar arvsdelningen. Inga testamenten har skrivits. Jag behöver råd.?Vilka råd har ni att erbjuda? Och hur mycket ska jag och min bror få i arv?
SVAR
Hej,

I ärvdabalkens (ÄB) 6 kap. återfinns bestämmelser som rör förskott på arv. Det som din pappa gett din bror under sin livstid kan nämligen ses som ett förskott på arv, om inte annat uttryckligen sagts (eller blivit nedskrivet) vid gåvotillfället. Att sådant som en bröstarvinge mottagit under arvlåtarens livstid ska ses som ett förskott på arv stadgas i 6 kap. 1 § ÄB. I samma bestämmelse stadgas dessutom att sådant som någon annan än bröstarvinge, såsom din pappas brorson, mottagit under arvlåtarens livstid endast ska ses som förskott på arv om detta särskilt uttalats. Din brors Rolls Royce bör alltså betraktas som förskott på arv, men inte brorsonens guldring eller tavla om detta inte särskilt uttalats av din pappa vid gåvotillfället.

Eftersom du och din bror är närmsta arvingar efter din far är det ni två som har rätt till hela arvet på 50 000 kr. Hade något förskott på arv inte getts din bror hade ni haft rätt till hälften var. Då din bror mottagit en gåva, som varit värd mer än hans arvslott på 25 000 kr., blir fördelningen dock annorlunda. Din brors förskott på arv, alltså värdet av Rolls Roycen på 250 000 kr., ska avräknas ifrån hans arvslott efter din far. Eftersom värdet på Rolls Roycen överstiger din brors arvslott har han ingen rätt att få ut något arv efter din far. Det belopp på 225 000 kr. som överstiger hans arvslott behöver han dock inte återbetala, om din pappa inte uttalat något sådant vid gåvotillfället (se 6 kap. 4 § ÄB).

Ärvdabalken återfinns här: här

Med vänlig hälsning,
Elin Sjörén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (755)
2018-05-24 Förskott på arv vid penninggåva
2018-05-23 Vad avgör om det räknas som förskott på arv?
2018-05-23 Förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2018-05-22 Ska bröllopsgåva ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (54459)