Uppsägning av konsumentlån

2012-05-30 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Konsumentkreditlagen ställer ju upp vissa giltliga skäl vad gäller uppsägning av lån - alla handlar om bristande säkerhet eller uteblivna betalningar. MIN FRÅGA: Får en bank lägga till skäl utöver dessa som grund för uppsägning av lån? Exempelvis att vid lånets beviljande avkräva att låntagaren INTE tar ytterligare lån?
SVAR
Svar:

Hej och tack för din fråga.

Konsumentkreditlagen är ett regelverk vilket tillkommit för att ge privatpersoner ett skydd när de åtar sig kreditförpliktelser. Med anledning av lagstiftningens skyddssyfte är reglerna ”tvingande” vilket innebär att avtalsvillkor som avviker från lagens bestämmelser till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne (se 5 § KKrL)

Av 33 § KKrL framgår att Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid endast om det har gjorts förbehåll om detta i avtalet och någon av de punkter som framgår av stadgandet är för handen. Punkterna handlar om bristande säkerhet eller uteblivna betalningar – vilket du mycket riktigt pointerat i din fråga.

Svaret på frågan är således att en bank inte får säga upp lån av något annat skäl än vad som framgår av 33 § KKrL.

KKrL hittar du här: här

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (828)
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt
2021-10-03 Hur går jag tillväga för att driva in en skuld?

Alla besvarade frågor (96403)