Omplacering pga föräldraledighet

2006-10-29 i Övrigt
FRÅGA
Enligt föräldraledighetslagen § 16 så får inte en arbetsgivare säga upp, avskeda, permittera eller vidta annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. Vad innefattar ingripande åtgärd? Jag tycker själv att jag blivit drabbad under min föräldraledighet då jag inte får tillbaka min tjänst som jag hade innan jag gick på föräldraledighet. Är det endast inom ramen för anställningsavtalet som det är tillåtet att göra en omplacering. Vad tar man hänsyn till i en sådan bedömning?
SVAR
Hej,

Du syftar på föräldraledighetslagens (1995:584) 16 § 7 p. Med "ingripande åtgärd" avses där konkreta åtgärder som är till nackdel för en arbetstagare, som till exempel indragning av förmåner och utebliven befordran som arbetstagaren haft anledning att räkna med, i den mån dessa frågor inte omfattas av någon annan punkt i 16 §.

Generellt kan man säga att förbudet tar sikte på mer än bagatellartade skillnader i behandling; en omplacering som påtagligt försämrar en arbetstagares inkomst och arbetsförhållanden, och kanske rent av syftar till att provocera en arbetstagare till att själv säga upp sig hör till den kategorin av åtgärder som är tänkt att träffas av förbudet.

Ett undantag från förbudet finns i 16 § 2 st. för det fall att en arbetsgivare kan bevisa att en missgynnande behandling i form av olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten.

Lycka till,
Sara Forslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1992)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?
2022-01-11 Får arbetsgivaren ändra arbetstiderna på arbetsplatsen?
2022-01-09 Vad kan jag göra när jag inte får min lön utbetalt?

Alla besvarade frågor (98633)