Ränta på skadestånd

2012-06-05 i Ränta
FRÅGA
Hej. Jag har ett skadestånd på 13 340 (fr.o.m. 5 juli 2012) som jag ska räkna ut räntan på och undrar vilken typ av ränta jag ska använda. Vanlig ränta, ränta på ränta eller månadsränta? Vet att jag ska lägga till 8% (enl. 6 §) och sen vad jag tror, 1,5 (enl. Riksbanken) för det var den procent-enheten som var det kalenderhalvåret då domen fastställdes. Eller ska den siffran kanske ändras till nu då överklagan ifrån geldenärens sida precis har lagat kraft? Tacksam för hjälp. // Daniel
SVAR
Hej, tack för att du kommer till oss på lawline för svar på din fråga. Då det inte framgår på vilken grund du har blivit skadeståndsskyldig och då reglerna varierar lite, skall jag beskriva läget mer allmänt.
Den ränta som du beskriver reglas som du tycks veta i 6 § räntelagen, vilken kan studeras mer ingående via här. Principiellt utgår ränta av den anledningen att det skadevållande, alltså i detta fallet du, skall tvingas att betala in det belopp som denne är skyldig. Om du inte gör detta i tid så kommer beloppet att öka procentuellt fram tills dess att du betalar.
Utgångspunken är att ränta utgår från det datum då du enligt domen skall ha betalat ut beloppet till den skadelidande. Då du skriver från och med 5e juli 2012 tolkar jag det som om det är din tidsfrist och att ränta inte kommer att utgå innan dess. Beloppet som eventuell ränta utgör är enligt 6,9 §§ Räntelagen referensräntan (vilken idag är 2%) plus 8%.
Om det skulle röra sig om skada på grund av uppsåtligt brott blir istället 4 § tillämplig och skadestånd skall då utgå från den dag skadan uppstått.
Det jag kan råda dig till är att överklaga skadeståndet och om inte det att du betalar så snart som möjligt vilket för dig kommer att bli mest fördelaktigt ekonomiskt sett.

Lycka till!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (80)
2022-01-20 Hur beräknas ränta på skadestånd med anledning av brott?
2021-12-31 Hur mycket ska jag få i skadestånd med ränta inräknat?
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd

Alla besvarade frågor (98708)