Preskriptionstid

2006-10-25 i Preskription
FRÅGA
När börjar en fordrans presskriptionstis att ticka? Om vid avtal inte finns någon avtalad tid för betalning och inget krav på betalning skickas till köparen. Börjar då klockan ticka vid avtaletsslut.
SVAR

Hej!En fordrans preskriptionstid börjar löpa när fordran eller förpliktelsen uppstår. Det är alltså dagen för förpliktelsens uppkomst (tillkomst) som är den relevanta utgångspunkten för beräkningen av när preskription inträder. Förfallodagen saknar således i detta sammanhang betydelse.När en förpliktelser uppstår beror på hur den specifika situationen ser ut. I de flesta fall är det emellertid inte svårt att ange. En förpliktelse att erlägga betalning uppkommer när köpeavtalet ingås.Den allmänna preskriptionstiden är 10 år. Fordringar mot konsumenter preskiberas emellertid efter 3 år (om inte fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev).(2 § 2 st. Preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130)Med vänliga hälsningar

Daniel Waerme
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (556)
2020-10-19 Är min skuld preskriberad?
2020-10-17 Skriva på avbrytande av preskription?
2020-10-16 Hur länge kan de kräva betalning?
2020-10-12 När preskriberas en konsumentfordran?

Alla besvarade frågor (85162)