Bortforsling av bil

2012-06-26 i Fastighet
FRÅGA
En person har haft sin bil stående i vårt garage i ca tio år. Ägaren har inte brytt sej om bilen och inte tagit bort den trots att vi bett honom. Hur gör vi? Blir bilen vår?
SVAR
Hej!

Bilen blir inte er eftersom det kräver någon form av överlåtelse, såsom köp eller gåva. Det ni kan göra för att bli av med bilen är följande. För det första ska ni meddela bilägaren om att han inte längre har rätt att att nyttja ert garage längre. Om upplåtelsen av parkeringsplatsen sker utan ersättning till er är inte hyreslagen tillämplig och ni behöver inte beakta någon särskild uppsägningstid, förutom att bilägaren ska få skälig tid på sig att flytta bilen.

Nästa steg är att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden vilket innebär att Kronofogden kommer meddela bilägaren att om han inte forslar bort bilen kommer det göras å Kronofogdens försorg på bilägarens bekostnad.

I princip skulle _Lag (1938:121) om hittegods_ kunna vara tillämplig. Ni ska då enligt 1§ anmäla till ägaren att ni hittat hans gods, samt lämpligen anmäla detsamma till polisen. Anmäler ni "fyndet" till polisen kommer de underrätta ägaren om att ni har hans gods. Ägaren ar de en månad på sig att anmäla att han avser ta tillbaka godset enl 4§. Gör han ej det tillfaller godset er. Denna väg är dock något mer osäker att gå eftersom ni tekniskt sett inte har "hittat" bilen.

*Länkar:*

http://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html (Vanlig handräckning)
här (Lag om hittegods)
Fredrik Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (321)
2018-05-21 Förbehåll om besittningsrätt till fastighet
2018-05-21 Bygglov och dispensansökan om brygga.
2018-05-20 Överlåta ägarandel av fastighet mellan sambos
2018-05-13 Kan jag kräva att grannen tar ner träd?

Alla besvarade frågor (54352)