Partsinsyn vid förundersökning

FRÅGA
Hej! Jag fick en husransakan och dom hittade över 500g växtmaterial (det mesta var kompost) Jag sa att det dom har beslagtagit innehåller även cocosfibrer och perlitkorn och att 1/3 borde räknas bort och att jag inte litade på skl och ville syna deras beslag. Polisen informerade mig om att det var upp till åklagaren att godkänna ifall jag fick kontrollera beslagen och det som hände var att jag fick avslag. Har polis och åklagare rätt att neka mig tillträde till bevismaterialet mot mig? Känns ju lite som att polis och åklagare kan hitta på vad som helst nu för tiden.
SVAR
Hej!

Som huvudregel gäller att myndigheters handlingar är offentliga, något som följer av offentlighetsprincipen. Då det gäller en förundersökning finns det dock en del specialregler, dessa finns främst i offentlighet och sekretesslagen (se här) samt rättegångsbalken (se här).

Av 18:1 OSL framgår att det under vissa omständigheter föreligger så kallad förundersökningssekretess. Denna gäller i princip då utlämning av handling kan antas försvåra rättsprocessen. Enligt 10:3 st. 2 OSL gäller däremot inte sekretess mot den som är part i ett ärende. Inte heller begränsar sekretessen parts rätt att enligt RB 23:18 få ta del av förundersökningen. Innan part har fått ta del av förundersökning får inte åtal beslutas.

Jag vet för lite om omständigheterna i detta fall för att kunna svara på varför åklagaren nekat dig rätt till att ta del av bevismaterialet i detta skede, men innan åtal väcks skall du enligt min uppfattning få ta del av allt relevant bevismaterial.


Vänligen,
Tobias Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (136)
2018-05-25 Uppgifter om biologisk förälder
2018-04-21 Ansökningshandlingar till myndighet utgör allmänna handlingar
2018-04-17 Är anteckningar från rättegång offentlig handling?
2018-04-14 Offentlighetsprincipen och tjänstgöringsintyg

Alla besvarade frågor (54459)