Rätt till gemensam hund vid skilsmässa

2012-07-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vad gäller vid skilsmässa med gemensam hund? Båda vill ha hunden som är köpt för gemensamt bruk betald från mannens konto (hade då gemensam ekonomi men det var mannen som stod för 75% av hushållets inkomster). Kvinnans namn står på avtalet, på försäkringen och i kennelklubbens register. Kvinnan har ett barn sedan tidigare förhållande och barnet bor med paret. Mannen är villig att kompromissa med samägande men kvinnan vill ha hunden själv.
SVAR
Hej!

Oavsett vem som står på kontraktet samt betalade köpeskillingen verkar det stå klart att hunden är gemensamt ägd i detta fall. Det finns inga särskilda lagar som reglerar var en gemensamt ägd hund ska placeras efter skilsmässa. Det är alltså upp till makarna själva att bestämma vem som har rätt till hunden. Lyckas detta inte finns den en möjlighet att ta hjälp av en bodelningsförrättare. Regler om detta hittar du i Äktenskapsbalkens 17:e kapitel (se här)


Vänligen,

Tobias Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (598)
2018-05-25 Kan man motverka att ena maken får del egendom vid en skilsmässa?
2018-05-16 Ska en makes lån delas mellan makarna vid skilsmässa?
2018-05-16 Kan jag köpa en bostadsrätt efter ansökan om skilsmässa men innan dom vunnit laga kraft?
2018-05-13 Får ena maken byta lås på gemensam hyresrätt?

Alla besvarade frågor (54460)