Ekonomisk förening

2012-07-11 i Föreningar
FRÅGA
Vi är fem syskon som fått erbjudande av vår far att ta över hans fritidshus (stuga). Vi överväger att starta en ekonomisk förening för att driva stugan. Förutom att vi själva skall använda den så tänker vi hyra ut den periodvis. Det finns ett visst renoveringsbehov. Vår far skänker oss stugan och vi tänker oss att betala en insats om 20 000:- som vi skall använda för renovering. Är ekonomisk förening den bästa lösningen? Vad är för och nackdelar? Finns någon annan ägandeform att föredra? Vi vill förstås undvika framtida konflikter mellan syskon.
SVAR
Hej Jens och tack för din fråga!
Lagen om ekonomiska föreningar finner du här; här. Att starta en ekonomisk förening är ett bra alternativ när ni vill driva en verksamhet tillsammans. En ekonomisk förening ska innehålla minst tre personer och ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det kan vara bra om ni från början skriver era egna stadgar så att ni till exempel kan begränsa det öppna medlemskapet. Alla medlemmar ska betala en medlemsinsats och avgiften är i princip den enda ekonomiska risken ni utsätter er för då ni inte är personligt ansvariga för föreningens förpliktelser. Syftet med en ekonomisk förening är att ni alla ska delta i föreningen på något sätt och främja det ekonomiska intresset men även exempelvis nyttja föreningens tjänster. Det viktiga i en ekonomisk förening är att fokus ligger på medlemmarnas intressen och att det råder demokrati inom föreningen. Som medlem har ni tre roller att ikläda er; ägare, driva lönsam handel och styra föreningen i rätt riktning. Alla medlemmar har en röst oberoende på vilket insats som erlagts.

Nackdelar med ekonomiska föreningar är att mycket bygger på medlemmarnas egna insatser då det kan vara svårt att få banklån. Det kan också vara svårt att skriva avtal som är hållbara för alla delägare.

Med vänlig hälsning,

Angelica Rigborn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll