Testamente och laglott

2012-07-17 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min fråga är: Min morfar har testamenterat lägenhet o all kvarlåtenskap till mig. Han har även en dotter som har rätt till sin laglott...Hur mycket får hon av detta? Är det halva laglotten o resterande tillfaller mig.Hur blir det med lägenheten som han har skrivit att jag ska ha? Har hon någon rätt till den eftersom den testamenteras till mig?
SVAR
Hej! Tack för din fråga.

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). här

Enligt 2:1 ÄB är din morfars dotter att anse som bröstarvinge. Då en person avlider har dennes bröstarvingar alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är den del av arvet (hälften av tillgångarna) som aldrig kan testamenteras bort. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Denna kvot består av hälften av de totala tillgångarna, den andra halvan utgörs av den så kallade laglotten.

Skyddet för laglotten upprätthålls dock inte automatiskt. Om din morfar genom testamentet kränkt hans dotters laglott måste dottern begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta måste ske inom sex månader från det att bröstarvinge erhöll testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB.

Alltså, så om din morfars dotter begär jämkning av testamentet har hon rätt till hälften av arvet. Om hon inte kan få ut så mycket som laglotten berättigar henne utan att få ta del av din morfars lägenhet har dottern rätt att få ut så mycket av lägenhetens värde som laglotten ger henne rätt till. Så vad du bör göra är att kolla upp det totala värdet på arvet och på så sätt se om du kan få behålla lägenheten eller om din morfars dotter har rätt till en del av lägenhetens värde.

Sammanfattningsvis, ett testamente går aldrig före en bröstarvinges laglott.

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (238)
2018-05-09 Rätten till arv som bröstarvinge
2018-04-21 Arvsregler för gemensamma barn
2018-04-18 Kan man göra en bröstarvinge arvslös?
2018-04-15 Min far har gått bort – vad har jag som arvinge rätt till och vad har hans sambo rätt till?

Alla besvarade frågor (54459)