Avdrag för förbättringskostnader

FRÅGA
Husförsäljning/ Reavinst: Skall sälja huset efter att ha ägt det i 30 år. Hur räknar/redivisar jag alla förbättringskostnader jag haft under åren? Skall alla kvitton bokföras och dateras eller finns det några generella regler? Tack
SVAR
Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att det är den skattskyldige, d.v.s. du, som måste styrka att du haft de kostnader som du vill ha avdrag för genom kvitton och/eller verifikationer.

I några domar från 2002 slog dock Regeringsrätten fast att det även går att göra en skönsmässig bedömning av hur stora förbättringskostnaderna varit för den skattskyldige. För att detta ska vara möjligt uttalade domstolen att det måste finnas tillräckligt underlag som visar hur omfattande förbättringarna varit. Sådant underlag bestod i det aktuella fallet av allmän statistik från Statistiska centralbyrån rörande nybyggnadskostnader under aktuella år, även fördelade på enskilda produktionsfaktorer, uppgifter från den särskilda fastighetsdeklarationen och uppgifter från leverantörer av byggnadsmaterial m.m.

Slutligen kan det vara värt att påpeka att en sådan skönsmässig uppskattning som Regeringsrätten gjorde i 2002 års fall endast ska tillämpas undantagsvis och att huvudregeln alltså fortfarande är att det är upp till den skattskyldige att visa vilka kostnader han/hon haft. Det är med andra ord bäst om du kan visa vilka kostnader du haft med kvitton/verifikationer.

Lycka till!

Vänligen,
Erik Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)