Längre uppsägningstid än vad som stadgas i LAS

2006-11-20 i Övrigt
FRÅGA
Frågor om avtalad uppsägningstid gäller över LAS eller kollektivavtal? Jag skrev på ett anställningsavtal där uppsägningstiden sattes till 6 månader på grund av att rollen ansågs vara en nyckelroll. (IT-chef) Jag sitter inte i företagets ledningsgrupp och har heller inga underställda. Jag har varit anställd i lite drygt fyra år. Vår f.d. marknadschef med ansvar för halva säljstyrkan och med plats i ledningsgruppen sa upp sig tidigare i år och han fick sluta efter två månader. Antagligen hade han ingen klausul i avtalet om nyckelroll. Jag har försökt få ett slutdatum vid flera tillfällen men får bara till svar att företaget givetvis jobbar på att det skall bli "så snart som möjligt." Det är nu 1,5 månader sen. Rekryteringen till min tjänst är redan klar, (internt) och ersättare till ersättaren börjar om en vecka. Företaget är inte anslutet till något kollektivavtal och jag är ansluten till SIF. Nu undrar jag om det finns en chans att med hänvisning till marknadschefen korta uppsägningstid och min, i mitt tycke, högst normala roll, vinna en eventuell tvist i denna fråga? Tilläggas bör att min ersättare är kompetent och i stort sett besitter samma kunskaper som vad jag gör. Vad händer i värsta fall om jag "chansar" och går efter tre månader? Var kan man vända sig för fortsatt juristhjälp, är facket det bästa valet? I dagarna har företaget tagit hem en större affär där min ersättare kan bli inblandad. VD har uppfattningen att det inte spelar så stor roll eftersom man har rätt att "uttnyttja nn ett bra tag till". Har man verkligen rätt att, i nya affärer tagna efter uppsägningen, motivera en "förlängning" av uppsägningstiden? Till saken hör att min närmaste chef muntligen gått med på tre månader först för att sen reservera sig och låta VD bestämma. Många frågor blev det...
SVAR
Hej!
enligt LAS är uppsägningstiden 3 månader om man varit anställd i 4 år, precis som du säger. Enligt 1§ undantas man dock från lagens bestämmelser om man 1p "har en företagsledande eller därmed jämförbar ställning". Det är förmodligen detta ni avtalat om. Problemet för dig blir att du faktiskt skrivit på ett avtal där du medger att din befattning är av detta slag. Annars hade jag inte sett något problem eftersom Marknadschefen tydligen inte ansågs ha en sådan ställning. Frågan är vad han /hon hade skrivit på för avtal? Om jag var du skulle jag vända mig till facket precis som du säger. Vissa av de större byråerna har även viss kostnadsfri rådgivning om du tycker att du behöver mer hjälp. Som jag ser det kan inte arbetsgivaren göra så mkt om du väljer att gå efter 3 mån, såvida ni inte avtalat om påföljd för avtalsbrott. Det lär bli svårt för honom att visa på skada för att kunna kräva dig på skadestånd. Det blir nog mer en fråga om att du inte kan vänta dig något fint rekommendationsbrev.
lycka till! mvh
Magdalena Åhlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98708)